17 ஏப்., 2017

ஆவணங்களை photo எடுத்து சொற்களை மாற்ற

நம்மிடம் இருக்கும் ஆவணங்களை photo எடுத்து நாம் எடுதியது போலவே மாற்றலாம்

 how-to-scan-a-document-in-android-and-ios

அதுமட்டும் அல்லாது நாம் விரும்பியது போலவே மாற்றங்களை செய்து அதனை தரவிறக்கவோ அல்லது Print பண்ணி எடுக்கவோ இந்த அப்பிளிகேஷன் உதவுகின்றது  

அன்றாட வாழ்வில் எல்லோருக்குமே அதிகமாக பயன்படக்கூடியது இது.

 Android        IOS
 

Related Posts

ஆவணங்களை photo எடுத்து சொற்களை மாற்ற
4/ 5
Oleh