7 ஜன., 2018

பெரிய புகைப்படத்தை துண்டு துண்டாக print எடுக்க

பெரிய , புகைப்படம் , போஸ்டலை , print எடுக்க , கணணியில் , மென்பொருள் , jaffna pc
இந்த பதிவில் பெரிய புகைப்படம் அல்லது போஸ்டலை எவ்வாறு துண்டுகளாக  print  எடுத்து இணைத்து பெரிய புகைப்படமாக்கலாம் என்று பார்ப்போம்

அலுவலக தேவைக்களுக்கோ அல்லது தனிப்பட்ட வியாபர தேவைகளுக்கோ இது  அவ்வப்போது தேவைப்படுகின்றது  இதற்க்கு ஒரு மென்பொருள் இருக்கின்றது இந்த மென்பொருளில் நான் கணணியில் வைத்திருக்கும்  புகைப்படத்தையோ அல்லது போஸ்டலையோ நமக்கு ஏற்றால் போல் எத்தை துண்டுகள் மற்றும் எந்த அளவு  என்பவற்றை தெரிவு செய்து  print எடுக்க  முடியும் கீழே உள்ள  முகவரில் சென்று தரவிறக்க முடியும்
0002

Related Posts

பெரிய புகைப்படத்தை துண்டு துண்டாக print எடுக்க
4/ 5
Oleh