ஆன்ட்ராய்ட் தொலைபேசி வேகத்தை அதிகரிக்க

ஆன்ட்ராய்ட் தொலைபேசி வேகத்தை அதிகரிக்க  இன்று அதிகமானோரால் உபயோகப்படுத்தப்படும் தொலைபேசி ஆன்ட்ராய்ட் இயங்கு தளத்தை அடிப்படையாக கொண்ட தொலைபேசிகள் இவை பல வேளைகளில் வேகம் குறைவாக அல்லது குறைந்து செல்ல வாய்ப்புக்கள் நிறைய இருக்கின்றன . சில தேவை அற்ற கோப்புக்கள் சேமிக்க படுவதன் காரணமாக இவ்வாறு ஏற்பட்ட காரணம் ஆகின்றது  இவ்வாறு வேகம் குறைவாக உள்ள தொலைபேசியை  எவ்வாறு  வேகத்தினை அதிகரிப்பது என்பதே இந்த பதிவின் நோக்கம். கீழே ஆன்ட்ராய்ட் தொலைபேசியை அறுவைசிகிச்சை செய்ய உதவும் சில மென்பொருள்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்ரை உங்கள் தொலைபேசியில் தரவிறக்கி உங்கள் தொலைபேசி சுத்தம் செய்வதன் மூலம் புதிய தொலைபேசி போன்று உங்கள் தொலைபேசி வேகத்தை மாற்றலாம் .  Startup Manager (Free)  Size : 879K    Price : Free   ads   Clean Master  Price : Free Size : 2.1 MB    ads   Android Booster FREE  Price : Free Size : 3.9 MB   Advanced Task Manager Price : Free Size : Varies With Device   App cache Cleaner  Price : Free Size : Varies with device

இன்று அதிகமானோரால் உபயோகப்படுத்தப்படும்  தொலைபேசி ஆன்ட்ராய்ட் இயங்கு தளத்தை அடிப்படையாக கொண்ட  தொலைபேசிகள்  இவை பல வேளைகளில் வேகம் குறைவாக அல்லது குறைந்து செல்ல வாய்ப்புக்கள்  நிறைய இருக்கின்றன . சில தேவை அற்ற கோப்புக்கள் சேமிக்க படுவதன் காரணமாக  இவ்வாறு ஏற்பட்ட காரணம் ஆகின்றது

இவ்வாறு வேகம் குறைவாக உள்ள  தொலைபேசியை   எவ்வாறு   வேகத்தினை அதிகரிப்பது என்பதே இந்த பதிவின் நோக்கம்.  கீழே ஆன்ட்ராய்ட்  தொலைபேசியை  அறுவைசிகிச்சை  செய்ய  உதவும்  சில  மென்பொருள்கள்  தரப்பட்டுள்ளன அவற்ரை  உங்கள் தொலைபேசியில்  தரவிறக்கி  உங்கள்  தொலைபேசி சுத்தம் செய்வதன் மூலம்  புதிய  தொலைபேசி போன்று உங்கள்  தொலைபேசி வேகத்தை  மாற்றலாம் .
 Size : 879K    
 Price : Free
Price : Free
Size : 2.1 MB 


Price : Free
Size : 3.9 MB

 Price : Free
Size : Varies With Device

Price : Free
Size : Varies with device 
Previous
Next Post »