13 நவ., 2013

மாணவர்களுக்கு உதவும் பயனுள்ள மென்பொருள்


இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில்  கல்வியை ஆக்கிரமித்து வரும் கணனித்துறை காரணமாக ஒவ்வொரு கல்வித்துறை சார்ந்து இணையத்தளங்களும்  பல்வேறு மென்பொருட்கள் வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. கல்வி சம்மந்தமான இணையத்தளங்களை அறிய மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள இணைய தளங்கள் நான்கு என்ற பதிவை பாருங்கள்மென்பொருள்கள்  வரிசையில் Essential Anatomy எனும் புத்தம் புதிய மென்பொருளும் இணைந்துள்ளது.

விஞ்ஞானத்துறையில் அதிக ஈடுபாடு உடைய மாணவர்களுக்கு இம்மென்பொருள் பெரிதும் பயனுள்ளதாக காணப்படுகின்றது.

அதாவது மனித உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் முப்பரிமாண முறையில் துல்லியமாகவும், விபரமாகவும் அறிந்துகொள்ள இம்மென்பொருள் பயன்படுகின்றது.

மேலும் இது Mac OS கணினிகளிலும் iPad, iPhone சாதனங்களிலும் செயற்படக்கூடியவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.


தரவிறக்க  iPad, iPhone    ,  Mac   மேலும் பார்க்க 


0002

Related Posts

மாணவர்களுக்கு உதவும் பயனுள்ள மென்பொருள்
4/ 5
Oleh