உலக அதிசயங்களை இலவசமாக சுற்றி பார்க்க

உலக அதிசயம் ஒன்றை பார்ப்பதற்கே கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும்.இவ்வேளையில் சாமானிய மக்களும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளை நேரில் பார்த்த அதே களிப்புடன் பார்வையிட இணையத்தில் வசதிகள் உள்ளன .

இங்கே பகிர்ந்துள்ள தளம் வாயிலாக உலகின் புதிய 7 அதிசயங்களையும் 360 கோணத்தில் பார்வையிடலாம் .கிட்டத்தட்ட அதிசய உலகத்திற்கு நேரில் சென்று பார்த்த திருப்தி ஏற்படுகிறது.

நீங்களும் உலக அதிசயங்களை இலவசமாகக் காண

Pulpit rock


இணைய  முகவரி 

Previous
Next Post »