8 அக்., 2013

எப்படி இன்டர்நெட் DONGLE ஐ UNLOCK செய்வது ?

நாம் பயன் படுத்தும் இணையச்சேவை வழங்குனர்களின்  Dongle இதை நாம் வாங்கினால் அவர்களுடைய SIM யை தவிர வேறு எந்த SIM யையும் பாவிக்க இயலாதவாறு தடுத்து வைத்து இருப்பார்கள். நாம் வேறு ஒரு நிறுவனத்துடைய SIM இனை Dongle இல் போட்டால் Unlock Code கேட்கும். அதில் சரியான Code இனை நாம் கொடுத்து விட்டால் அந்த Dongle , Unlock செய்யப்பட்டு விடும்.சரி இந்த Unlock Code இனை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?


முதலில் உங்களுடைய  IMEI Number ஐ கண்டுபிடியுங்கள்.இது Dongle இன் பின் புறத்தில் காணப்படும்.

கீளே உள்ள  தளம் சென்று  உங்களுடைய DONGLE இன் IMEI கொடுத்து CALCULATE கொடுக்கவும்.    இப்போது உங்களுடைய Dongle இற்குறிய Unlock Code கிடைக்கும்.

அதை அப்படியே Copy செய்து விட்டு, வேறு ஒரு நிறுவனத்துடைய SIM இனை Dongle இற்குல் போடுங்கள்.உங்களிடம் Unlock Code கேட்கும், அந்த இடத்தில் Paste செய்து கொள்ளுங்கள் Unlock ஆகிவிடும்.

இணையத்தள முகவரி 

0002

Related Posts

எப்படி இன்டர்நெட் DONGLE ஐ UNLOCK செய்வது ?
4/ 5
Oleh