5 மே, 2012

இனிமேல் நாம் அனைவரும் தமிழில் டைப் செய்யலாம்

தமிழ்லில்  எழுதுவது சிலருக்கு மிக  கடினமானதாக இருக்கும் சிலர்  Google Translate பயன்படுத்தி எழுதுவார்கள் ஆனால்  உங்கள் கணனி  windows 7 / visa ஆக இருந்தால் நான் முன்னர் பதிந்த தமிழில் இணைய தளங்களில் எழுதுவது எப்படி? என்ற பதிவை பாருங்கள்  ஆனால் இது windows xp யில் இயங்காது


இனிமேல் நாம் அனைவரும் தமிழில் டைப் செய்யலாம்

நம்மில் இன்னும் அதிகமானோர் xp யையே இன்னும் பயன்படுத்தி வருக்கின்றோம்  எனவே தான் xp யில் தமிழ்லில் எழுத வேண்டிய மென்பொருள் தேவைப்படுகின்றது. மைக்ரோ சாப்ட் நிறுவனமே நமக்கு இலவசமாக ஒரு அருமையான  மென் பொருளை தருகின்றது  இது   7 / xp / vista  அனைத்திலும்  இயங்க  கூடியது  அது மட்டுமல்லாது சுலபமாக எழுதக் கூடியது 

தரவிறக்க  சுட்டி

Related Posts

இனிமேல் நாம் அனைவரும் தமிழில் டைப் செய்யலாம்
4/ 5
Oleh